Проповеди

От къде идва обичаят новият мед да се освещава в деня на св. Харалампий?

Една от причините е свързана със житието на светеца, който още приживе  бил голям лечител и помощник във времена на епидемии и тежки болести В негово лице и днес имаме бърз помощник при страдания. От друга страна, медът се използва като мощно природно лекарство. Освещавайки меда в деня на празника, ние молим Бога да изцели болните ни ближни по молитвите и застъпничеството на св. Харалампий, а осветеният на този ден мед може да се приема през цялата година.

В житието на св. Харалампий четем, че той живял в началото на 3 в. и че бил епископ в гр. Магнезия, в Тесалия. Без да се страхува от гоненията срещу християните по това време, той смело проповядвал сред хората истинния Бог, заради което бил заловен и изправен пред светския съд, където бил увещаван да се откаже от вярата си. Епископ Харалампий отказал, заради което бил подложен на големи изтезания, които смело понасял. Бог по чуден начин мигновено изцерявал раните по тялото на мъченика. Виждайки изумителната твърдост на стареца и чудните прояви на Божията сила, множество езичници повярвали. Всички те започнали да славят истинския Бог, мнозина от тях били осъдени на смърт. Св. Харалампий изцерявал болни и чрез Божията сила правел много чудеса. По повеля на императора, той бил осъден на смърт. Когато го завели на мястото на наказанието, св. Харалампий се помолил Богу за телесното здраве и душевното спасение на всички, както и за умножаване на земните им плодове. „Господи, казвал той в молитвата си, Ти знаеш, че човеците са плът и кръв. Прости им греховете и излей Твоята благодат над всички!”. След тая молитва светият старец предал душата си Богу, преди палачът да спусне меча върху него.

В църковната живопис св. Харалампий се изобразява с дълга бяла брада и с ръка, вдигната за благослов.

Източник: Двери.бг